Het e-merk symbool

Een vraag die geregeld wordt gesteld is, waar komt het “e” symbool vandaan.

Dit “e”symbool is voor het eerst geïntroduceerd in een EEG richtlijn van de raad: 71/316/EEG, van 26 juli 1971, nr.L 202 met de tekst:
“inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-staten betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen”.
Vrij vertaald, “een Europese richtlijn die regelt dat meetmiddelen Europees onderzocht en gekeurd konden worden, maar ook dat er controles geregeld konden worden.”
De primaire eisen waar de meetmiddelen aan moesten voldoen werden gepubliceerd in andere Europese richtlijnen.
In deze regeling is de mogelijkheid genoemd dat met het EEG merk aangetoond wordt, dat een product aan een andere EEG regeling voldoet.

In artikel 16, lid 2, staat: “Zij kunnen eveneens de harmonisatie ten doel hebben van de voorschriften volgens welke sommige producten worden verhandeld, met name wat het vaststellen, het meten en het merken van vooraf voor de verkoop gereedgemaakte hoeveelheden betreft”.

In bijlage II, staat bij 3.3.2.2.: “Als stempelmerk in alle gevallen en op alle plaatsen die in de bijzondere richtlijnen zijn aangegeven”.
Dit stempelmerk is het bekende “e”-teken.

Deze regeling, 76/211/EEG is in 1976 gepubliceerd.

Daarna heeft het nog tot 1982 geduurd, voor deze echt uitgevoerd werd in Nederland. Omdat deze regeling nog steeds voldoet, is hij niet ingetrokken of vervangen.

Hier de link naar de originele tekst met afbeeldingen van 71/316/EEG

Hans van Kempen

10 mei 2017