Opstellen van controleprocedures

Om er voor te zorgen dat de juiste handelingen worden uitgevoerd en de juiste beslissingen worden genomen, zijn duidelijke controle-instructies van groot belang.
Zij moeten eenduidig en duidelijk zijn voor de gebruiker met de mogelijkheden van het bedrijf hierin verwerkt.
De uit te voeren controle handelingen moeten hier in verwoord zijn maar ook de handelingen die genomen moeten worden wanneer grenzen zijn overschreden.

Een offerte voor advies opstellen procedures kunt u aanvragen bij aanvraag@whv-emerk.nl.